16 juni

Izvor: Sandžakpedija
Idi na navigaciju Idi na pretragu
  • 1612 - Rođen Murat IV, sultan Osmanlijskog carstva.
  • 1826 - Nakon gušenja pobune, osmanski sultan ukinuo janjičarski vojni red. Tokom 15. i 16. vijeka bili su najvjernija sultanova vojska, a neki od njih postali su istaknuti vojnici i državnici Osmanskoga carstva. Kao sultanova tjelesna straža, s vremenom su zadobili odlučujući politički utjecaj na izbor vezira i nekih sultana. Često su izazivali krize i rušili sultane (Mehmed IV. zbačen je u janjičarskoj pobuni 1687). Kada je sultan Mahmud II. odlučio osmansku vojsku ustrojiti europski, janjičari su podigli bunu u kojoj je poginula gotovo cijela sultanova obitelj, a na hiljadu janjičara bilo je sasječeno. Tada je Mahmud II. ukinuo janjičarsko vojno ustrojstvo.
  • 1876 - Na Cetinju, poslije pregovora vođenih od oktobra 1875. do februara 1876, potpisan ugovor o savezu Srbije i Crne Gore protiv Otomanskog carstva. Odlukom Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije 25. decembra 1993. isti datum određen za Dan Vojske Jugoslavije.