20 maj

Izvor: Sandžakpedija
Idi na navigaciju Idi na pretragu
  • 1500 - Rođen Rustem-paša Opuković, osmanlijski državnik, vojskovođa, i veliki vezir porijeklom iz Bosne.
  • 1622 - Preselio na ahiret Osman II, sultan Osmanlijskog carstva.
  • 1881 - Rođen Šukrija Alagić, bošnjački kulturni radnik, prevodilac s arapskog, učitelj, teolog i leksikograf.
  • 1917 - Potpisana Krfska deklaracija. U deklaraciji su se autorizovani predstavnici Srba, Hrvata i Slovenaca složili da na bazi samoopredjeljenja naroda i na demokratskim principima osnuju zajedničku jedinstvenu, slobodnu i nezavisnu državu, koja bi bila ustavna, demokratska i parlamentarna monarhija sa dinastijom Karađorđevića na čelu. U toj unitarističkoj ideji, Srbi, Hrvati i Slovenci smatrani su kao jedan narod tako da se nadalje priznavala samo ravnopravnost njihovih imena, znakova, pisama i vjera, dok se na ostale narode i narodnosti u budućoj zajednici nije ni mislilo.
  • 1927 - Potpisivanjem mirovnog sporazuma u Džedi s kraljem Ibn Saudom, Velika Britanija priznala nezavisnost Saudijske Arabije.
  • 1932 - Preselio na ahiret Mula Arif ef. Krcić, imam, alim i muderis iz Plava (Sandžak).
  • 1966 - Rođen Ekrem Macić, bošnjački pisac.
  • 2000 - Na donatorskoj konferenciji za Bosnu i Hercegovinu održanoj u sjedištu EU u Briselu prikupljeno 850 miliona dolara.