Aličković

Izvor: Sandžakpedija
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Porijeklo

Prema istraživanju Sulejmana Aličkovića porodično predanje govori o Aličku kao jednom od braće koji naseljavaju Crniš. Poznato je mjesto gdje je bila njihova kuća. Poznati su također toponimi Aličkov studenac, Aličkove livade koje su se prostirale sve do Dobrinje. Sa jednog ognjista su Aličkovići, Buljevići, Alići, vjerovatno i Hodovići i Sejdovići iz G. Župe.

Matica im je selo Crniš koje su 1700. godine naselili Hoti. U tom selu su 1721. godine registrovane dve hotske porodice sa 16 članova i tada su bili katolici. Svi današnji stanovnici Crniša, koji su dosta rano primili Islam, kao i oni koji su se u velikom broju iselili iz ovog u susedna sela, npr. u Ribariće, njihovi su potomci. Bez obzira na to što su svi, neki čak nedavno, uzeli nova prezimena, budno čuvaju tradiciju o Hotskom porijeklu. Od više predanja, od tri brata: Vučete, Pavlja i Kova su današnji stanovnici Crniša (zbog toga ih joh uvijek poneko zove Vučetićima, a postoji i danas Vučetićki Crniš), Paljeva i Kovača. Istina je da u tim selima isključivo žive potomci Hota. Sada se potomci Hota u Crnišu prezivaju: Aličkovići, Hačkovići, Bulići, Metići, Ramovići, Čakatari, Smailovići. Dosta rano su stanovnici Crniša počeli da se iseljavaju – jer to pasivno selo nije moglo sve da ih prehrani. Tako su skoro svi stanovnici Ribarića potomci doseljenih Hota iz Crniša. Oni koji su se odselili u Novi Pazar prije drugog svjetskog rata prezivaju se Crnišani, a neki, u novije vreme, Mujovići.

Sada Aličkovića ima u Crnišu, Župi, Ribariću, Izroku, Jeliću, Tutinu, Novom Pazaru.[1]

Srodstvo

Pripadaju haplogrupi J-Y166564.

Prema DNK analizi Aličkovići iz Crniša kod Tutina su porijeklom od plemena Hot, čiji su preci u 18. vijeku naseili sela Crniš, Paljevo, Radohovce i Kovače.[2]

Poznate ličnosti

Literatura

  1. Mušović, Dr Ejup, Stanovništvo sjeničkog i tutinskog kraja
  2. https://bosnjackidnk.com/porijeklo-porodice-alickovic-iz-crnisa-kod-tutina/