Edhem (ime)

Izvor: Sandžakpedija
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Edhem
Izgovor Èdhem
Rod muški
Porijeklo
Značenje crn; vran; crnkast
Porijeklo arapsko

Edhem (Èdhem)

gen. -a; vok. Èdheme; prisv. pridjev Èdhemov; muško ime (frekv.).

< tur. Edhem (lično m. ime), od ar. ädhäm = crn; vran; crnkast.

Hipok. Édo

U staroj Arabiji bio je običaj da se djeci daju imena koja znače neku boju, a od svih boja Arapi su najviše cijenili crnu boju, smatrajući da ona najbolje označava osobine predmeta i živih bića. Nije slučajno crni meteorit Ḥağäru-l-äswäd (= crni kamen) ugrađen u najsvetiji hram Kabu, a i sama Kaba je prekrivena crnom tkaninom. I prva zastava islamiziranih Arapa bila je crne boje. Eto zbog čega u Arapa ima dosta imena sa značenjem »crni«; Ädhäm, Säwād, Äswäd, Säwdā’, Suwäyd i sl.[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.