Fetahović

Izvor: Sandžakpedia
Jump to navigation Jump to search

Porijeklo

Fetahovići iz Bistrice kod Bijelog Polja vuku porijeklo vezano za Hercegovinu.[1] Žive u Bijelom Polju, Bistrici, Novom Pazaru i Rožaja, ali po svoj prilici nisu u bliskom srodstvu sa Fetahovićima iz Rožaja.[2]

Prema predanju Jova Medojevića, Fetahovići i Hadžialići su porijeklom od Mulalića iz Bijelog Polja, a oni su porijeklom iz Kuča.[3]

Fetahovići su u Bijelom Polju držali han. Prema kazivanju starih bjelopoljskih Fetahovića, oni vode porijeklo iz Anadolije. Njih pet brata su došli sa turskom vojskom gdje su bili oružari, tj. majstori za popravku i pravljenje oružja. Jedan od njih se oženio Bjelopoljkom i ostao da živi tu, a ostali su se vratili u kraj odakle su i došli.

Fetahovići iz Bijelog Polja živjeli su u centru varoši, pored džamije i groblja, gdje se vjerovatno, pošto su te kuće izgorjele, napravila mala pijaca i nekoliko piljarskih radnji. Ostao je samo Fetahovića han, koji je pred Drugi svjetski rat prodat Vladu Raičeviću a srušen je za vrijeme bombardovanja. Jedan od predaka, mula-Mustafa, krajem 19. vijeka se odselio za Bistricu, gdje je bio imam u džamiji.[4]

Srodstvo

Prema porodičnom predanju koje je prenio Ertan Fetahović, bila su četiri brata. Jedan se zvao Bajram, drugi Fetah, treći Sijar i četvrti Juka. Shodno tome su Fetahovići, Sijarići, Bajramlići i Jukići rod.

Abdul Fetah je imao sina Bejtulaha, a Bejtulah je imao sina Mula Aliju (bio je oženjen Zarifom, rođenom Kadić). Mula Alija je imao sina mula Mustafu (koji je bio oženjen Zilhom, rođenom Kujović), sina Huseina i kćerku Begu. Alija-Avo, (koji je bio oženjen Inetom, rođenom Hadrović) sin mula Mustafe, je otac Ertanovog djeda Zuhdije i Azrinog djeda Jusufa-Jusa (majka Jusufa Fetahovića nije Ineta već Elmaza, rođena Badžić). A Sanin djed je Ibrahim (bio oženjen Izetom-Izom Hasanbegovic) amidža Ertanovog djeda Zuhdije.[5]

Fetahovići iz Bijelog Polja pripadaju haplogrupi Y56203 i, po svoj prilici, nisu srodni sa rožajskim bratstvom Fetahović.

Poznate ličnosti

Abdulfetah – osnivač plemena Fetahovića.[6]

Literatura

  1. http://www.bosnjackidnk.com
  2. Dizdarević, Muharem, Pamćenje i sjećanja, 2002
  3. Medojević, Jovo, Muslimani u bjelopoljskom kraju 1477-2002, Podgorica, 2003
  4. Dizdarević, Muharem, Pamćenje i sjećanja, 2002
  5. http://www.bosnjackidnk.com
  6. http://www.bosnjackidnk.com