Hamidović

Izvor: Sandžakpedia
Jump to navigation Jump to search

Porijeklo

Prema porodičnom predanju Hamidovići su dobili prezime po Hamidu Bakonji, doseljenom sa prostora Crne Gore ili Stare Hercegovine kao muhadžiri u Krće kod Sjenice. Svi mještani Krća su se prezivali Bakonje do 20. vijeka.

Dugopoljski Hamidovići su se doselili u zaseok Goluban iz Brnjice 1936. godine.[1]

Oni su od starog bratstva Nikulića i istog su porijekla i oni u Lazinama. Smolučki Hamidovići su porijeklom Šalje. Hamidovići iz Draževića su porijeklom Klimente.

Po predanju Hamidovićima iz Breze je rodonačelnik Kurtan Hamidović koji je u to vrijeme bio jedan od najbogatijih ljudi u cijelom kraju. Iz Breze i Krća su se najviše iseljavali poslije Drugog svjetskog rata u Sjenicu, Novi Pazar, Bijepo Polje, sela Godijevo, Ivanje i Rasovo.[2]

Hamidovići iz Čukota i Tutina su se ranije prezivali Cakovići i živjeli su u Melajama.[3]

Srodstvo

Pripadaju haplogrupi I-Y52621.

DNK istraživanje potvrđuje predanje Hamidovića iz Krća da su muhadžiri i utvrđuje da su najvjerovatnije porijeklom od plemena Nikšića Rovčana.[4]

Poznate ličnosti

Literatura

  1. F. Sebečevac, Duga Poljana i okolina
  2. J. Medojević, Muslimani u bijelopoljskom kraju
  3. Mušović, Dr Ejup, Stanovništvo sjeničkog i tutinskog kraja
  4. https://bosnjackidnk.com/porijeklo-porodice-hamidovic-iz-krca-kod-sjenice/