Ismail (ime)

Izvor: Sandžakpedia
Jump to navigation Jump to search
Ismail
Izgovor Ismàil
Rod muški
Porijeklo
Značenje bog sluša; bog čuje; bog je uslišao
Porijeklo hebrejsko

Ismail (Ismàil)

gen. -a; vok. Ismàile; prisv. pridjev Ismàilov; muško ime (manje frekv.).

< tur. Ismail < ar. IsmāʻīI = lično m. ime jednog vjerovjesnika, sina Ibrahimova (Abrahama) < st. hebr. Ismaʻel (Samuel) = bog sluša; bog čuje; bog je uslišao.

Modif. Smȁil

Hipok. Smájo[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.