Jahja (ime)

Izvor: Sandžakpedia
Jump to navigation Jump to search
Jahja
Izgovor Jàhjā
Rod muški
Porijeklo
Značenje lično ime jednog vjerovjesnika, koji se spominje u Kur’anu
Porijeklo arapsko

Jahja (Jàhjā)

U ovakvom obliku ovo ime nema padežne promjene. Za promjenu u kosim padežima služe modif. ili hipok. oblici; (muško ime) (manje frekv.).

< tur. Yahyā < ar. Yaḥyā = lično ime jednog vjerovjesnika, koji se spominje u Kur’anu. To je ista ličnost koja se u Bibliji zove Jovan ili Ivan Krstitelj.

Modif. Jàhija, Jàhjān, Jàhjāt

Hipok. Jáhjo, Jáho

Etimologija imena Jahja nije sasvim jasna. Abdulah Škaljić misli da to ime potječe od ar. ḥayy = živ, i da prema tome Jahja znači Živi (kao npr. Živojin). Međutim, ima mišljenja da etimološko porijeklo toga imena treba tražiti u st. hebrejskom imenu Johānān = Bog (Jahve) je milostiv, ili Jehija = Milost Jahve (A. Gafurov).[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.