Jasminka (ime)

Izvor: Sandžakpedia
Jump to navigation Jump to search
Jasminka
Izgovor Jàsmīnka
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Jasmin (ime)

Jasminka (Jàsmīnka) vidi Jasmin (ime)

gen. -ē; vok. Jàsmīnka, Jàsmīnko; prisv. pridjev Jàsmīnkīn; žensko ime (frekv.).

Izv. od Jasmína dodavanjem na osnovu našeg nast. -ka.

Hipok. Mînka[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.