Kategorija:Bosanski jezik

Izvor: Sandžakpedija
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Bosanski jezik

Sandžački Bošnjaci žive na prostoru historijske Bosne, koji je danas ispresijecan Srbijom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. Usljed svoje geografske specifičnosti, velikih historijskih mijena i prirodnih i vještačkih utjecaja raznih kultura i civilizacija, Bošnjaci Sandžaka razvili su neke specifičnosti koje se prelamaju i preko njihovog maternjega bosanskog jezika, slijedom čega je nastao poseban dijalekt ili, kako novije teorije tvrde, varijanta (istočna) bosanskoga jezika.

Odlike tog specifikuma mogu se pratiti na svim jezičkim razinama, od dijalektoloških karakteristika, gramatičkih oblika, leksičkih i semantičkih markera, preko razgovornog jezika i funkcionalnih stilova do samih normativnih supstandardnih odlika koje se, pod utjecajem jezičkih standarda naroda u okruženju, prije ostalih srpskog i crnogorskog jezika, blago diferenciraju od ustaljene norme u matici Bosni i Hercegovini.[1]

  1. Bosanski jezik u Sandžaku, Jahja Fehratović