Kovačević

Izvor: Sandžakpedia
Jump to navigation Jump to search

Porijeklo

Kovačevići iz Mišićeva su se prvo doselili u Bagačiće 1956. godine, a iz Bagačića u Sjenicu 1963. godine. Neku su porijeklom iz Hercegovine gdje ih je oduvijek bilo mnogo u prvoj polovini 19. vijeka.

Takođe doseljavali su se i u Lopiže. Slavoljub Vasojević smatra da su se u Lopiže doselili oko 1845. godine. Na području Bijelog Polja ima dosta Kovačevića muslimana i pravoslavaca (u Gubavač muslimani, u Orahovici pravoslavni)

Kovačevići iz Bijelog Polja vode porijeklo iz Gackog odakle su doselili prvo u Šušure kod Sjenice, a zatim u Podbrežje, te u Boljaninu kod Bijelog Polja.[1]

Literatura

  1. Dizdarević, Muharem, Pamćenje i sjećanja, 2002