Mahmutović

Izvor: Sandžakpedia
Jump to navigation Jump to search

Porijeklo

Smatra se da su se doselili u Sandžak iz Kolašina poslije 1878. godine kada ga je zauzela crnogorska vojska. Tada su mislimani napuštali Kolašin.[1]

U Sjenici su Mahmutovići najbrojnija gradska porodica. Takođe, u Novom Pazaru su ugledna trgovačka porodica, mada nisu svi srodnici. Od kolašinskih Mahmutovića su Muratovići u Žitnićima i Sjenici koji su kasnije promenili staro prezime sa kojim su došli na Pešter poslije 1878. godine.

Mahmutovići iz Žitnića su se u Novi Pazar iseljavali počevši od 1914. pa do 1925. godine. Neki Mahmutovići su iz bratstva Ivčevića u Gluhom Dolu. Mahmutovići u Pljevljima i Katunu su doseljeni iz Prijepolja.[2]

Njihovih srodnika ima i u Bijelom Polju koji su se tamo odselili za Sjenicu.[3]

Mahmutovići u Radojevoj Glavi kod Bijelog Polja su porijeklom iz Tuzle i ranije su se prezivali Posjerkovići i u srodstvu su sa Bojađićima iz Voljevca.

Postoje mišljenja da su Mahmutovići u Radojevoj Glavi svoje staro prezime Islamović odbacili, a uzeli po uglednom domaćinu Mahmutu. Ima Mahmutovića koji su porijeklom iz Vasojevića, dok su drugi iz Visokog, a i jedni i drugi su se prije prezivali Islamovići[4]

U Sjenici su neki Mahmutovići porijeklom iz bjelopoljskih Korita. Bihorski Mahmutovići su porijeklom Kuči. U Herceg Novom imalo je Mahmutovića do 1687. godine kada su grad zauzeli Mlečani od Turaka. Tada su se muslimani, koji nisu hteli da prihvate katoličanstvo iselili u Nikšić, Skadar, Bileću, Trebinje, Podgoricu.[5]

Poznate ličnosti

Literatura

  1. Mušović, Dr Ejup, Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara, 1979, Beograd
  2. B. Kljajević, Stanovništvo pljevaljskog kraja
  3. J. Medojević, Muslimani u bjelopoljskom kraju
  4. J. Medojević, Stanovništvo i naselja bjelopoljskog kraja
  5. M. Memić, Muslimani u Albaniji iz Crne Gore
  6. Dizdarević, Muharem, Pamćenje i sjećanja, 2002