Merdan (ime)

Izvor: Sandžakpedija
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Merdan
Izgovor Mèrdān
Rod muški
Porijeklo
Značenje muževan; hrabar; odvažan; plemenit
Porijeklo perzisjko

Merdan (Mèrdān)

gen. -ána; vok. Mȅrdāne; prisv. pridjev Merdánov; Mèrdan, gen. -a; vok. Mèrdane; prisv. pridjev Mèrdanov; muško ime (manje frekv.).

Ovo se ime može objašnjavati na 2 načina:

1) Merdān u perz. jeziku = ljudi, i taj je oblik često bio sas­tavni dio nekog složenog imena npr. Merdanšah = car ljudi; Merdanšad = radost ljudi; Šahimerdan = car ljudi i sl. Jedan od naziva halife Alije bio je u Perziji Ali-Šahimerdan = Alija – car ljudi, što je u čestoj govornoj upotrebi dobilo skraćeni oblik Alimerdan. Kasnije je izvan Perzije u dekompoziciji toga imena (Ali + merdan) oblik merdan počeo dobijati značenje samostalnog vlastitog imena Merdan (A. Gafurov);

2) Merdan je moglo nastati i od perz. pridjeva merdāne = muževan; hrabar; odvažan; plemenit, gdje je završno -e re­ducirano po ugledu na druga imena koja se završavaju na -an (Abdurahman, Džanan, Kahriman, Neriman i sl.).[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.