Mustafa (ime)

Izvor: Sandžakpedia
Jump to navigation Jump to search
Mustafa
Izgovor Mùstafa
Rod muški
Porijeklo
Značenje izabranī; odabranī; odlikovanī
Porijeklo arapsko

Mustafa (Mùstafa)

gen. -ē; vok. Mùstafa; prisv. pridjev Mùstafīn; muško ime (frekv.).

< tur. Mustafa < ar. Muṣṭafā (nadimak Muhammedov) = izabranī; odabranī; odlikovanī.

Hipokoristici i hipok. derivati: Mȕja, Mȕjaka, Mȕjān, Mùjčin, Mȕješa, Mȕjica, Mȕjić, Mùjilo, Mȕjka, Mùjkan, Mújko, Mújo, Mùstāć, Músto[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.