Prava korisničkih grupa

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Slijedi spisak korisničkih grupa na ovoj wiki, s njihovim pripadajućim pravima pristupa. Moguće je da o svakoj grupi postoje dodatne informacije.

Legenda:

 • Dodano pravo
 • Uklonjeno pravo
GrupaPrava
(sve)
 • Korištenje API-ja za pisanje (writeapi)
 • Pravljenje novih korisničkih računa (createaccount)
 • Pravljenje stranica (izuzev stranica za razgovor) (createpage)
 • Pravljenje stranica za razgovor (createtalk)
 • Pregledanje vlastitih ličnih podataka (npr, adresa e-pošte, pravo ime) (viewmyprivateinfo)
 • Pregledanje vlastitog spiska praćenja (viewmywatchlist)
 • Uređivanje vlastitih ličnih podataka (npr. adresa e-pošte, pravo ime) (editmyprivateinfo)
 • Uređivanje vlastitih postavki (editmyoptions)
 • Uređivanje vlastitog spiska praćenja. Važno je spomenuti da će neke radnje dodati stranice na spisak, čak i bez ovog prava. (editmywatchlist)
 • Čitanje stranica (read)
Automatski potvrđeni korisnici
 • Izbjegavanje ograničenja stavki za IP adrese (autoconfirmed)
 • Uređivanje stranica pod zaštitom "Dopušteno samo automatski potvrđenim korisnicima" (editsemiprotected)
Botovi
(spisak članova)
 • Automatsko označavanje vlastitih izmjena patroliranim (autopatrol)
 • Exempted from web analytics tracking (noanalytics)
 • Izbjegavanje ograničenja stavki za IP adrese (autoconfirmed)
 • Izbjegavanje prikazivanja obavještenja o novim porukama kad je označeno da je izmjena manja (nominornewtalk)
 • Korištenje API-ja za pisanje (writeapi)
 • Korištenje viših ograničenja u API upitima (apihighlimits)
 • Postavljen kao automatski proces (bot)
 • Premještanje stranica bez ostavljanja preusmjerenja (suppressredirect)
 • Uređivanje stranica pod zaštitom "Dopušteno samo automatski potvrđenim korisnicima" (editsemiprotected)
Birokrati
(spisak članova)
 • Izbjegavanje ograničenja uzrokovanih brzinom (noratelimit)
 • Uređivanje svih korisničkih prava (userrights)
Administratori interfejsa
(spisak članova)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Uređivanje korisničkog interfejsa (editinterface)
 • Uređivanje tuđih CSS datoteka (editusercss)
 • Uređivanje tuđih JSON datoteka (edituserjson)
 • Uređivanje tuđih JavaScript datoteka (edituserjs)
Skrivači
(spisak članova)
 • Blokiranje korisničkog imena i njegovo sakrivanje od javnosti (hideuser)
 • Brisanje i vraćanje određenih izmjena stranice (deleterevision)
 • Brisanje i vraćanje određenih stavki u zapisniku (deletelogentry)
 • Pregledaj izmjene skrivene od svih korisnika (viewsuppressed)
 • Pregledanje privatnih zapisnika (suppressionlog)
 • Pregledanje, sakrivanje i vraćanje određenih verzija stranica od svih korisnika (suppressrevision)
Administratori
(spisak članova)
 • Automatsko označavanje vlastitih izmjena patroliranim (autopatrol)
 • Blokiranje korisnikove mogućnosti da šalje e-poštu (blockemail)
 • Blokiranje mogućnosti uređivanja drugim korisnicima (block)
 • Brisanje oznaka iz baze podataka (deletechangetags)
 • Brisanje stranica (delete)
 • Brisanje stranica sa velikom historijom (bigdelete)
 • Brzo vraćanje izmjena posljednjeg korisnika koji je uređivao određenu stranicu (rollback)
 • Deblokiranje samog sebe (unblockself)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Exempted from web analytics tracking (noanalytics)
 • Izbjegavanje ograničenja stavki za IP adrese (autoconfirmed)
 • Izbjegavanje ograničenja uzrokovanih brzinom (noratelimit)
 • Korištenje viših ograničenja u API upitima (apihighlimits)
 • Lokalno premošćivanje datoteka sa zajedničke ostave (reupload-shared)
 • Mijenjanje nivoâ zaštite i uređivanje stranica pod prenosivom zaštitom (protect)
 • Označavanje tuđih izmjena patroliranim (patrol)
 • Označavanje vraćenih izmjena kao izmjene bota (markbotedits)
 • Postavljanje datoteka (upload)
 • Postavljanje novih verzija datoteka (reupload)
 • Pravljenje i (de)aktiviranje oznaka (managechangetags)
 • Pravljenje novih korisničkih računa (createaccount)
 • Pregledanje izbrisanog teksta i izmjena između izbrisanih izmjena (deletedtext)
 • Pregledanje spiska nepraćenih stranica (unwatchedpages)
 • Pregledanje stavki izbrisane historije, bez povezanog teksta (deletedhistory)
 • Premještanje datoteka (movefile)
 • Premještanje kategorija (move-categorypages)
 • Premještanje osnovnih korisničkih stranica (move-rootuserpages)
 • Premještanje stranica (move)
 • Premještanje stranica bez ostavljanja preusmjerenja (suppressredirect)
 • Premještanje stranica s njihovim podstranicama (move-subpages)
 • Pretraživanje izbrisanih stranica (browsearchive)
 • Spajanje historije stranica (mergehistory)
 • Uređivanje korisničkog interfejsa (editinterface)
 • Uređivanje stranica pod zaštitom "Dopušteno samo administratorima" (editprotected)
 • Uređivanje stranica pod zaštitom "Dopušteno samo automatski potvrđenim korisnicima" (editsemiprotected)
 • Uređivanje tuđih JSON datoteka (edituserjson)
 • Uvoženje stranica iz drugih wikija (import)
 • Uvoženje stranica putem postavljanja datoteke (importupload)
 • Vraćanje izbrisanih stranica (undelete)
 • Zaobilaženje IP-blokada, autoblokada i blokada opsega (ipblock-exempt)
Korisnici
(spisak članova)
 • Dodavanje ili uklanjanje raznih oznaka na pojedinačnim verzijama i unosima u zapisnicima (changetags)
 • Edit your own user JavaScript files that are redirects (editmyuserjsredirect)
 • Exempted from web analytics tracking (noanalytics)
 • Korištenje API-ja za pisanje (writeapi)
 • Lokalno premošćivanje datoteka sa zajedničke ostave (reupload-shared)
 • Osvježavanje keša stranice bez potvrde (purge)
 • Označavanje izmjena manjim (minoredit)
 • Postavljanje datoteka (upload)
 • Postavljanje novih verzija datoteka (reupload)
 • Pravljenje stranica (izuzev stranica za razgovor) (createpage)
 • Pravljenje stranica za razgovor (createtalk)
 • Premještanje datoteka (movefile)
 • Premještanje kategorija (move-categorypages)
 • Premještanje osnovnih korisničkih stranica (move-rootuserpages)
 • Premještanje stranica (move)
 • Premještanje stranica s njihovim podstranicama (move-subpages)
 • Primjenjivanje oznaka na nečije izmjene (applychangetags)
 • Slanje e-pošte drugim korisnicima (sendemail)
 • Uređivanje modela sadržaja stranice (editcontentmodel)
 • Uređivanje stranica (edit)
 • Uređivanje vlastitih CSS datoteka (editmyusercss)
 • Uređivanje vlastitih JSON datoteka (editmyuserjson)
 • Uređivanje vlastitih JavaScript datoteka (editmyuserjs)
 • Čitanje stranica (read)

Ograničenja imenskog prostora

Imenski prostorPrava kojima se dozvoljava korisniku da uređuje
MediaWiki
 • Uređivanje korisničkog interfejsa (editinterface)